Hotel Goldener Stern Abtenau

Kontakt

Skyldighet att lämna information enligt 5 § 1 e-handelslagen och upplysningsskyldighet enligt 25 § medielagen

Webbplatsoperatör

Familjen Wagener

Hotel Goldener Stern Abtenau
Marknad 29
A-5441 Abtenau

Kontakt
Telefon: + 43 (0) 6243 2240 0
Fax: +43 (0) 6243 2240 40
E -post: hotel@goldenerstern.at

Tax ID:
ATU79366428

tvistlösning
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vår e-postadress hittar du ovan i avtryck.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsument skiljeförfarande.

Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag. Som tjänsteleverantör är vi dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lagstiftning påverkas inte. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om ett specifikt rättsligt brott. Så snart vi får kännedom om sådana lagöverträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredje parts webbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för möjliga lagöverträdelser vid den tidpunkt då de länkades. Inget olagligt innehåll hittades vid länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis på brott mot lagen. Om vi ​​blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att använda sådana länkar
ta bort omedelbart.

Copyright
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av österrikisk upphovsrättslag. Dubblering, bearbetning, distribution och alla former av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören iakttas tredje parts upphovsrätt. I synnerhet är tredje parts innehåll markerat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett intrång i upphovsrätten ber vi dig att meddela oss i enlighet med detta. Så snart vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Webbdesign och utveckling
b83 :: Online Marketing Office
Salzburg | Salzkammergut
www.b83.at

Villkor för användning
Allt innehåll, text och grafik är föremål för upphovsrätt och tillhör respektive utgivare.

Om inte annat anges gäller följande:
Alla texter, grafik och bilder är skyddade av upphovsrätten; Användning är endast tillåten med uttryckligt tillstånd från Gerhard Wageneder.

Foto kredit
Abtenau turistbyrå
Hotell Golden Star
Foto Schorn
Vi tar inget ansvar för innehållet på några partnersidor som vi har länkat till.

Ansvarsfriskrivning och sekretesspolicy

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (Google) Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP -adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatören och för att tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för Googles räkning. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP -adress med annan data från Google Inc. Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning. Genom att använda denna webbplats godkänner du behandlingen av uppgifterna som samlas in om dig av Google på det sätt som beskrivs ovan och för det ändamål som anges ovan. Mer information hittar du här:

Privacy Policy
Villkor för tjänsten